• Español
  • English
  • Português
  • Français
  • Italiano
  • Deutsch
  • Català
  • Galego
  • Euskera
CASA DA FEIRAVELLA - As instalacións de Casa dá Feiravella manteñen o sabor do tradicional proporcionando un lugar idóneo para o descanso.
A casa foi remodelada creando unha serie de dependencias con gran encanto para solaz dos hóspedes.
Rehabilitada en 2001 mantivose a estrutura orixinal do edificio, readaptando as estancias do interior e modificando os espazos de portas e ventás para mellorar o acceso e a luminosidade para o novo uso. Os materiais utilizados para a rehabilitación son pedra e madeira, respectando a estrutura arquitectónica tradicional da zona e mantendo a aparencia do pasado, ademais de minimizar o impacto paisaxístico, proporcionando a máxima comodidade, calidez e frescura no interior da vivenda.
Os clientes poden gozar de 9 amplos cuartos dobres con baño situados dous deles na planta baixa e sete na planta alta, armoniosamente decoradas.
A parte superior brinda aos clientes cunha espacisa sala de estar e unha zona de galería, e na planta baixa cun amplo comedor, un claustro acristalado e unha zona de lareira en que destaca a cheminea que lle dá á estancia un ambiente moi acolledor. Conta tamén con dous aseos, zona de recepción e un coidado xardín con árbores froiteiras e piscina.
CAMPAMENTO ROMANO "AQUIS QUERQUENNIS"
   

A uns 7 minutos desta casa encóntrase o acampamento romano Aquis Querquennis, situado en Porto Quintela en Bande xunto ás beiras do encoro das Conchas, ao lado dunhas importantes termas nas que disfrutas dun relaxante baño, na provincia de Ourense.

A súa orixe é do Século I e é un acampamento militar con barracóns da tropa e centurións, celeiro , hospital e mansión viaria que funcionaba como establecemento hostaleiro.

Tamén se pode observar os restos dunha muralla que na súa totalidade circundaba toda a vila e estase reconstruíndo unha das portas de acceso.

É un dos principais depósitos arqueolóxicos da Baixa Limia. A súa importancia vén dada polo que significou, sendo esta situación clave para o control destas terras durante a ocupación romana.

Este acampamento militar controlaba o río Limia e os seus arredores, sendo moi importante a vixilancia da vía XVIII do Itinerario de Antonino (a Vía Nova).

Ao lado do acampamento esta o Centro de interprtacion Aquae Querquennae, que nos informa sobre este acampamento e sobre toda a Vía Nova.

LEI DE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la LO 15/1999 de Protección de Datos Personales Vd. presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados al fichero CLIENTES, titularidad de DISFRUTA RURAL SL, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión fiscal, contable y administrativa de la relación contractual, así como el envío de información comercial sobre nuestros productos y servicios.

Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de carta certificada, adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte, en la siguiente dirección:

DISFRUTA RURAL SL
Feira Vella nº 15
Entrimo Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés

32860
ESPAÑA
Feira Vella nº 15 - Entrimo Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés Reserva Internacional delaBiosfera. - 'BAIXA LIMIA' - (Ourense) - casadafeiravella@gmail.com - 988434963-610526405
Web realizada por RuralGest (gestión de alojamientos y centrales de reserva)