• Español
  • English
  • Português
  • Français
  • Italiano
  • Deutsch
  • Català
  • Galego
  • Euskera
CASA DA FEIRAVELLA - As instalacións de Casa dá Feiravella manteñen o sabor do tradicional proporcionando un lugar idóneo para o descanso.
A casa foi remodelada creando unha serie de dependencias con gran encanto para solaz dos hóspedes.
Rehabilitada en 2001 mantivose a estrutura orixinal do edificio, readaptando as estancias do interior e modificando os espazos de portas e ventás para mellorar o acceso e a luminosidade para o novo uso. Os materiais utilizados para a rehabilitación son pedra e madeira, respectando a estrutura arquitectónica tradicional da zona e mantendo a aparencia do pasado, ademais de minimizar o impacto paisaxístico, proporcionando a máxima comodidade, calidez e frescura no interior da vivenda.
Os clientes poden gozar de 9 amplos cuartos dobres con baño situados dous deles na planta baixa e sete na planta alta, armoniosamente decoradas.
A parte superior brinda aos clientes cunha espacisa sala de estar e unha zona de galería, e na planta baixa cun amplo comedor, un claustro acristalado e unha zona de lareira en que destaca a cheminea que lle dá á estancia un ambiente moi acolledor. Conta tamén con dous aseos, zona de recepción e un coidado xardín con árbores froiteiras e piscina.
RUTA E POZAS DO RíO VILAMEá
   

Inicio-Fin: Vilameá

Itinerario: 1600 metros

Tempo aproximado: 45 minutos

Dificultade: media-baixa

Como chegar:
pola estrada OR-312 que une a capitalidade de Lobios e o Parque Nacional de Peneda-Gerês, no pobo de Vilameá, tomando un desvío a man esquerda onde atopamos unha pequena ermida en honra de Santa Lucía, comeza unha pista que conduce directamente ao comezo da ruta.

Interese: botánico, etnográfico e paisaxístico.

Percorrido:
- Esta ruta discorre polas dúas marxes do río Vilameá, pertencente á conca hidrográfica do río Limia. No transcurso do percorrido, pódense contemplar doce muíños distribuídos da seguinte forma: cinco ao longo do marxen esquerdo do río e o sete restantes na marxe dereita, todos eles restaurados polo Parque Natural. Entre o conxunto de muíños hai dous con tellados de pedra, outro deles con tellado de madeira con palla de centeo ( colmo ) e o resto son de madeira e tella.

- Na metade da ruta, atopamos un camiño que conduce a unha albariza ( antigos colmenares rodeados por un muro de pedra que os protexía dos ataques das " alimañas " ), conviertiéndose este percorrido ( 450 m ) de dificultade media- alta.

- Esta zona sufriu un incendio no Nadal do ano 2001, polo que se pode observar a degradación que sofre o monte no seu intento interrompido de recuperación. Posteriormente o Parque Natural iniciou un programa de restauración da cuberta vexetal nesta zona co propósito de acelerar a súa recuperación natural.

LEI DE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la LO 15/1999 de Protección de Datos Personales Vd. presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados al fichero CLIENTES, titularidad de DISFRUTA RURAL SL, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión fiscal, contable y administrativa de la relación contractual, así como el envío de información comercial sobre nuestros productos y servicios.

Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de carta certificada, adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte, en la siguiente dirección:

DISFRUTA RURAL SL
Feira Vella nº 15
Entrimo Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés

32860
ESPAÑA
Feira Vella nº 15 - Entrimo Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés Reserva Internacional delaBiosfera. - 'BAIXA LIMIA' - (Ourense) - casadafeiravella@gmail.com - 988434963-610526405
Web realizada por RuralGest (gestión de alojamientos y centrales de reserva)