• Español
  • English
  • Português
  • Français
  • Italiano
  • Deutsch
  • Català
  • Galego
  • Euskera
CASA DA FEIRAVELLA - As instalacións de Casa dá Feiravella manteñen o sabor do tradicional proporcionando un lugar idóneo para o descanso.
A casa foi remodelada creando unha serie de dependencias con gran encanto para solaz dos hóspedes.
Rehabilitada en 2001 mantivose a estrutura orixinal do edificio, readaptando as estancias do interior e modificando os espazos de portas e ventás para mellorar o acceso e a luminosidade para o novo uso. Os materiais utilizados para a rehabilitación son pedra e madeira, respectando a estrutura arquitectónica tradicional da zona e mantendo a aparencia do pasado, ademais de minimizar o impacto paisaxístico, proporcionando a máxima comodidade, calidez e frescura no interior da vivenda.
Os clientes poden gozar de 9 amplos cuartos dobres con baño situados dous deles na planta baixa e sete na planta alta, armoniosamente decoradas.
A parte superior brinda aos clientes cunha espacisa sala de estar e unha zona de galería, e na planta baixa cun amplo comedor, un claustro acristalado e unha zona de lareira en que destaca a cheminea que lle dá á estancia un ambiente moi acolledor. Conta tamén con dous aseos, zona de recepción e un coidado xardín con árbores froiteiras e piscina.
DE INTERESE PARA A SúA VISITA

Casa dá Feiravella encóntrase no Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés, declarada reserva da biosfera, ao sur de Galicia, na rexión suroccidental da provincia de Ourense, en estreita relación co Parque transfonterizo Peneda-Geres, de Portugal.
O Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés conta cunha superficie de 20920 hectáreas, que albergan as zonas máis elevadas dos concellos de Entrimo, Lobios e Muíños. Conta cunha orografía montañosa dunha altitude maior de 1511m sobre o nivel do mar e cunha importante riqueza natural, orográfica, paisaxística, etnológica e arqueolóxica.
A rede de carreiros, que configuran unha serie de percorridos naturais, permite coñecer os distintos apectos deste Parque.
Esta zona está bañada polos encoros de Lindoso e das Conchas, onde se poden realizar diversas actividades acuáticas. Así mesmo existen gran cantidade de ríos que discorren formando pozas propicias para o baño.Esta rede acuática complétana os mananciais de augas termais onde gozar dun baño relaxante e saudable.

LEI DE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la LO 15/1999 de Protección de Datos Personales Vd. presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados al fichero CLIENTES, titularidad de DISFRUTA RURAL SL, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión fiscal, contable y administrativa de la relación contractual, así como el envío de información comercial sobre nuestros productos y servicios.

Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de carta certificada, adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte, en la siguiente dirección:

DISFRUTA RURAL SL
Feira Vella nº 15
Entrimo Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés

32860
ESPAÑA
Feira Vella nº 15 - Entrimo Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés Reserva Internacional delaBiosfera. - 'BAIXA LIMIA' - (Ourense) - casadafeiravella@gmail.com - 988434963-610526405
Web realizada por RuralGest (gestión de alojamientos y centrales de reserva)